Videokonference

Videokonferenční systémy představují jediný nástroj pro spolupráci na dálku, jenž poskytuje stejné možnosti jako má jednání tváří v tvář
V dnešním uspěchaném a internetem poháněném světě je schopnost komunikace a spolupráce na dálku v reálném čase klíčovým prvkem k úspěchu každé organizace. Jako vedoucí dodavatel v oblasti hlasových, obrazových, datových a webových řešení pomáháme lidem prostřednictvím naší vyspělé konferenční technologie zvyšovat produktivitu práce a efektivněji spolupracovat napříč různým síťovým prostředím odkudkoli na zemi. I to jsou důvody, proč stále více organizací po celém světě používá konferenční systémy Polycom.


Jaké jsou důvody pro neustále rostoucí oblibu videokonferencí?

 • významná úspora času a nákladů a odbourání rizik spojených s cestováním
 • možnost řešit svou práci a schůzky okamžitě z pohodlí své kanceláře, z domova nebo na cestách
 • efektivnější spolupráce uvnitř týmu, napříč celou organizací, s partnery a zákazníky
 • odbourání potřeby mít pracovníky na jednom místě, mohou být efektivně rozmístěni kdekoliv
 • zodpovědný přístup k životnímu prostředí a ekologii (snížení emisí CO2, využití u ISO 14001)
 • častější osobní kontakt s kolegy, partnery a zákazníky - lepší vzájemné poznání, jednodušší komunikace
 • zrychlení rozhodovacích procesů, reakcí na změny v tržním prostředí, akcelerace obchodních transakcí
 • okamžité řešení problémů a krizových situací prostřednictvím operativně svolaných porad
 • efektivní pravidelné porady, školení a další edukační potřeby
 • nové možnosti pro změny a zefektivnění procesů organizace
 • ochrana a zajištění plynulého chodu organizace v nečekaných situacích, jako jsou epidemie a přírodní katastrofy

Co říkají průzkumy trhu?
Jako zdroj informací posloužila studie Wainhouse z roku 2012 nazvaná The Real Benefits of Video. Celkem se průzkumu zúčastnilo 4 737 odborníků z celého světa. Jejich názory a odpovědi potvrdily, že videokonference zásadně mění způsob, jakým organizace budují své konkurenční výhody. Používání moderních videokonferenčních systémů s sebou přináší zásadní část přirozené mezilidské komunikace, která u jiných komunikačních nástrojů, jako je telefon, email, chat, sms nebo běžné web konference, zcela chybí.

Videokonference

Existuje 24 produktů.

Zobrazení 1-24 z 50 položek

Aktivní filtry